KIDP
Polski Angielski Niemiecki Woski


Doradca Podaktowy Irena Kozioł, nr 3562

Certyfikat

Kancelaria istnieje od 1993 roku. Prowadzi działalność w Olsztynku i Olsztynie. Prowadzona jest przez doradcę podatkowego Irenę Kozioł wpisaną na listę doradców podatkowych w roku 1997 pod numerem 3562, z wykształcenia prawnika, wieloletnią główną księgową w firmach państwowych.

Pracownicy zatrudnieni w kancelarii charakteryzują się długim stażem pracy, każdy co najmniej 10-letnim.

Zajmuje się:

  1. Prowadzeniem ksiąg podatkowych (księgi handlowe,  podatkowe księgi przychodów i rozchodów) oraz ewidencji podatkowych,
  2. Prowadzeniem rozliczeń z tytułu podatku dochodowego  i podatku od towarów i usług (VAT),
  3. Prowadzeniem rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych,
  4. Doradztwem podatkowym, w tym: reprezentowaniem podatników przed organami podatkowymi i skarbowymi w trakcie postępowań kontrolnych, podatkowych, odwoławczych oraz przed sądami administracyjnymi,
  5. Sporządzaniem zeznań podatkowych obejmujących dochody krajowe i zagraniczne.

Kancelaria jest przygotowana do obsługi firm w językach: niemieckim, angielskim i włoskim.